پارافین مایع صنعتی روغنی با گرانروی پایین است که از موم گیری آیزوریسایکل تولید می شود و در صنایع با کاربردهائی از قبیل روغن نساجی، روغن ترانسفورمر، روغن حلال سموم کشاورزی از نوع ولک، روغن کرم های آرایشی و وازلین، افزودنی روغن موتور و روغن های هیدرولیک، پارافین خوراکی و دارویی، مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات پارافین تولیدی به قرار زیر است:

مشخصات محصول

برای دریافت فایل های ASTM روی لینک مربوطه کلیک کنید.

Parameters Method Unit value Typical
Density ASTM D1298 kg/m3 830-850 835
Distillation (IBP-FBP) ASTM D1160 °C 245-510 -
Viscosity @ 40 °C ASTM D445 Cst 15-20 19
Viscosity @ 100 °C ASTM D445 Cst 3.9-4.3 -
Viscosity Index ASTM D2270 Cst 125-131 -
Pour Point ASTM D97 °C 0-3 -
Color ASTM D1500 - 1-3 -
Flash Point ASTM D92 °C 180-210 195
Sulfur Content ASTM D4294 WT% < 0.02 -

فرم سفارش محصول